stannadan, kućazaodmor, novizakonoturizmu,prijedor

Оbavještenje pružaocima usluga privatnog smještaja

Obavještenje za pružaoce usluga smještaja u apartmanu, kući za odmor ili sobi za iznajmljivanje

Prema izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 45/2017 i 1/2024) fizička lica koja obavljaju ugostiteljske usluge smještaja u apartmanu, kući za odmor ili sobi za iznajmljivanje dužni su da potpišu novi Ugovor o posredovanju sa turističkom agencijom ili turističkom organizacijom uz koji moraju da dostave dokaz o vlasništvu (ZK uložak ili posjedovni list). Uz Ugovor o posredovanju i dokazom o vlasništvu pružaoci usluga mogu da se registruju  ili preregistruju u APIF-u.

Ugostiteljske usluge smještaja fizičko lice može pružati u jednom objektu koji je u njegovom vlasništvu do osam smještajnih jedinica, odnosno 16 kreveta. Ukoliko su po ZK ulošku ili posjedovnom listu upisani suvlasnici mora se pribaviti Izjava u kojoj suvlasnik daje saglasnost da se drugi suvlasnik može registrovati za obavljanje usluga smještaja u apartmanu, kući za odmor ili sobi za iznajmljivanje.

Za one pružaoce usluga smještaja, čiji objekat (stan ili kuća/zgrada) nije upisan ni ucrtan u gruntovnici ili katastru, ne može se registrovati ili preregistrovati djelatnost pružanja usluga smještaja i isti moraju da se odjave kod APIF-a. U tom slučaju Ugovor koji je potpisan sa turističkom agencijom ili organizacijom se raskida i predaje se zahtjev za odjavu kod APIF-a.

Osim izmjene Zakona o ugostiteljstvu, usvojenom Odlukom o fiskalizaciji (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 1/24), pružaoci usluga smještaja u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje nisu izuzeti od fiskalizacije, što znači da će registrovana fizička lica morati izvršiti fiskalizaciju, te usluge smještaja evidentirati preko fiskalnih uređaja.

U proceduri je i Nacrt izmjene Zakona o boravišnoj taksi, a prema predloženim izmjenama, boravišna taksa će se naplaćivati 2 KM po ostvarenom noćenju.

Ova informacija služi svim pružaocima usluga smještaja u apartmanu, kući za odmor ili sobi za iznajmljivanje kako bi isti bili upoznati o svim promjenama i mogli donijeti odluku o daljnjem poslovanju i izvršiti izmjene u skladu sa Zakonom.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Turističku organizaciju  grada Prijedora.

Kontakt telefon: 052 243 030

Adresa: Akademika Jovana Raškovića 18

www.visitprijedor.com

Najnovije vijesti

zlatnerukepotkozarja, turizam, prijedorsdkoljeto, kultura,tradicija,obicaji, gastronomija

17. etno izložba”Zlatne ruke Potkozarja”

prijedorurbanrush,turističkaorganizacijaprijedor,zabava,avantura,visitsrpska,penjačkiklubadrenalinprijedor

Održane Prve OCR Trke: Uzbudljiva Avantura je Počela!

viteškeigre,prijedor,turističkaorganizacijaprijedor,srednjivijek,visitsrpska

Viteški dani u Prijedoru

prijedor, zlatnerukepotkozarja, rukotvorine,starizanati,ljetouprijedoru

17. Etno izložba Zlatne ruke Potkozarja 2024

sana,prijedor, sanskaregata, turistickaprijedor,ljetonasani

Poziv na Avanturu: 2. Sanska Regata 2024!

stannadan, kućazaodmor, novizakonoturizmu,prijedor

Оbavještenje pružaocima usluga privatnog smještaja