Turistička organizacija grada Prijedora

Vjerski
objekti

Na području grada Prijedora djeluje nekoliko vjerskih zajednica,
a najbrojnije su pravoslavna, islamska i katolička zajednica.


Vjerske zajednice na čelu sa njihovim velikodostojnicima daju doprinos očuvanju i razvoju tolerancije i suživota različitih vjera i nacija u Gradu Prijedoru.

Crkva brvnara u Jelićkoj

je jedan od najljepših primjera sakralne drvene arhitekture iz sredine 19. vijeka. Nalazi se u selu Jelićka na oko 30 kilometara udaljenom od Prijedora. Podignuta je 1841. godine, a graditelj je bio Jovo Čanak iz Prijedora. Crkva brvnara, zvonik, ikonstas i ikone kao cjelina je nacionalni spomenik kulture Bosne i Hercegovine od 2005. godine.

Crkva brvnara u Marićkoj

se nalazi u Srednjoj Marićkoj na udaljenosti od oko 21 kilometar od grada. Posvećena je sv. proroku Iliji. Urezana 1870. godina iznad zapadnih vrata može biti godina izgradnje ili sanacije. Crkva sa 22 ikone i više crkvenih relikvija je nacionalni spomenik kulture od 2010. godine.

Crkva brvnara u Rakelićima

se nalazi u selu Rakelići, 12 kilometara od grada. Crkva je izgrađena 1856. godine na mjestu na kojem se nalazila starija crkva. Sagradio ju je Mirko Čanak iz Prijedora o čemu govori urezana godina i njegovi incijali. Crkva brvnara se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Crkva brvnara u Busnovima

nalazi se u pomenutom selu, udaljena 18 kilometara od grada, a posvećena je Vaznesenju Gospodnjem. Tačna godina gradnje se ne zna jer, urezana 1870. godina, iznad ulaznih vrata, može biti godina gradnje ili neke od njenih obnova. Crkva se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Crkva brvnara u Omarskoj

nalazi se 22 kilometra od grada na mjestu gdje je nekada postojala stara crkva brvnara iz 1893. godine. Današnja crkva je izgrađena 1922. godine, a tokom 2013. godine urađen je novi ikonostas i potpuna sanacija enterijera crkve.

Crkva sv. Petra i Pavla u Kozarcu

je sakralni objekat podignut 1887. godine na udaljenosti od 11 kilometara od Prijedora. Radi se o jednobrodnom zdanju sa dva zvonika na zapadnoj strani. Crkva se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Crkva sv. Trojice u Prijedoru

izgrađena je 1891. godine na mjestu crkve brvnare starije od 1849. godine. Crkva je tokom 2. svjetskog rata devastirana, a najznačajnija sanacija izvršena je 1994. godine. Ovaj sakralni objekat se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Rimo-katolička crkva sv. Josipa u Prijedoru

izgrađena je 1896. godine kao jednobrodni sakralni objekat sa peterostranom apsidom i zvonikom. Izvorni zvonik, oštećen zemljotresom 1969. godine, zamjenjen je novim 1970. godine. Crkva je devastirana 1992. godine, a ponovo izgrađena 2012. godine.

Crkva Rodjenja Blažene Djevice Marije

U narodu poznata kao kapela Male Gospe ili Mehmedova crkva, nalazi se na pet kilometara od Kozarca u pravcu Mrakovice. Podignuta je 1903. godine od strane Karla Šmucera, vlasnika velike pilane na tom mjestu. Kapela je devastirana 1992. godine, a obnovljena prema orginalnim nacrtima 2011. godine.

Gradska džamija u Prijedoru

Najstariji sakralni objekat u Prijedoru, sagrađena je u Starom gradu, između 1745. i 1747. godine. U posljednjem ratu je devastirana, a obnovljena je prema identičnim nacrtima. Mjesto gradske džamije, sa haremom i nišanima je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2008. godine.

Čaršijska džamija u Prijedoru

Izgrađena je početkom 19. vijeka, kao jednoprostoran sakralni objekat sa drvenom munarom. Iznad portala nalazila se kamena ploča koja pominje 1840. i 1904. godinu, kao vrijeme izgradnje ili obnove. Džamija je devastirana u posljednjem ratu, a ponovo izgradjena 2008. godine. Mjesto i ostaci građevinske cjeline proglašeni su nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2003. godine.

Župna crkva Presvetog Srca Isusovog u Šurkovcu

nalazi se 15 kilometara od centra grada, a trenutno je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine iz 2000. godine. Prvobitna crkva bila je izgrađena osamdesetih godina 19. vijeka. Crkva je porušena 1993. godine, te ponovo izgrađena 2012. godine i predstavlja veliki centar katoličkog hodočašća.

Glavna ukrajinska crkva parohije Presvete Euharistije u Trnopolju

Nalazi se na petanaestak kilometara od grada, na mjestu prvobitne crkve iz 1911. godine. Izgrađena je 1940. godine, a oslikana 1980. godine kad je završen i zvonik crkve. Ona je sakralni objekat Ukrajinaca čiji su se preci doseljavali iz zapadne Ukrajine, krajem 19. i početkom 20 vijeka.

Manastir Klisina

se nalazi u selu Ništavci, 15 km od Prijedora, a izgrađen je na mjestu srednjevjekovnog manastira. Manastir je posvećen Svetoj velikomučenici Marini. Smješten je na brijegu iznad rijeke Sane, pored puta Prijedor – Sanski Most. Izgradnjom prvobitne crkve iz 1993. godine donešena je odluka da se na tom mjestu proglasi manastir što je i učinjeno 1998. godine. Manastir je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika kulture Bosne i Hercegovine od 2000. godine.
Grad Prijedor

Možda će Vas zanimati

Aktivan odmor

Istraži avanturu u gradu Prijedoru

Turistička organizacija grada Prijedora

Kontaktirajte nas

+ 387 52 243 030

Grad Prijeodor

Turistička destinacija

Spremni za putovanje uz pravu avanturu i uživanje
834 km2
Gradsko područje
3907 h
Nacionalni park Kozara
97588
Registrovanih stanovnika

Najnovije vijesti i najave