Turistička organizacija grada Prijedora

Turistička organizacija grada Prijedor osnovana je 2005. godine sa vizijom da korištenjem svih relevantnih turističkih resursa i njihovom promocijom
Turistička organizacija grada Prijedora

Osnovne djelatnosti su:

– izrada programa razvoja turizma,

– poboljšanje uslova za prihvat i boravak turista,

– koordinacija aktivnosti radi obogaćivanja i podizanja kvalitete turističkih sadržaja,

– organizovanje turističke i informativne djelatnosti,

– organizovanje i promocija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,

– promovisanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja i drugo),

– posredovanje u davanju usluga smještaja i turističkog vodiča,

– saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja se bave turističkom djelatnošću.