Turistička organizacija grada Prijedora

Prirodna bogatstva grada Prijedora

Grad Prijedor ima veliki turistički potencijal zahvaljujući značajnim prirodnim bogatstvima od kojih posebno treba istaći planinu Kozaru i rijeku Sanu, te brojna izletišta i prostore uređene za boravak turista koji pružaju mogućnosti za aktivan odmor.

Pješačenje, planinarenje, vožnja biciklom, lov, ribolov, plivanje, kampovanje, kao i uživanje u netaknutoj prirodi, samo je dio onoga što Prijedor nudi svojim posjetiocima.

Planina Kozara

Kozara, dinarska planina, duga 75 km , prostire se između tokova rijeka Save na sjeveru, Vrbasa na istoku, Sane na jugu i Une na zapadu. Spada u niske planine dinamičnog reljefa, čiji vrhovi ne prelaze 1.000 metara nadmorske visine. Umjereno kontinentalna klima, velik broj sunčanih dana i pitomi planinski vrhovi daju posebnu vrijednost ovoj planini. Ističe se očuvanim šumskim kompleksima sa bogatom i raznovorsnom florom i faunom, a poseban kvalitet doživljaju Kozare daju čisti planinski izvori i predjeli guste crnogorične šume.

Rijeka Sana

Osnovno hidrografsko obilježje grada Prijedora je vodotok rijeke Sane sa svojim pritokama. Rijeka Sana izvire kod Medne u opštini Ribnik, a ulijeva se u Unu kod Novog Grada i svojim protiče kroz Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštru Luku, Prijedor i Novi Grad. Legenda kaže da su joj ime dali još stari Latini zbog njenog ljekovitog dejstva (lat. sana – zdrava). Duga je 146 km, a na teritoriji grada Prijedora, dužina rijeke Sane iznosi 40 km. Smatra se jednom od najljepših i najčistijih rijeka u Bosni i Hercegovini, spada u tople rijeke i za vrijeme ljetnog perioda pogodna je za kupanje. Na njenim obalama se nalaze brojne uređene plaže koje privlače veliki broj turista, a isto tako na rijeci Sani je rasprostranjen i ribolov jer ona obiluje raznim vrstama ribe, a najviše cijenjena je mladica.

Grad Prijeodor

Turistička destinacija

Spremni za putovanje uz pravu avanturu i uživanje
834 km2
Gradsko područje
3907 h
Nacionalni park Kozara
97588
Registrovanih stanovnika
Aktivan odmor

Istraži avanturu u gradu Prijedoru

Turistička organizacija grada Prijedora

Kontaktirajte nas

+ 387 52 243 030

Najnovije vijesti i najave