Registracija smještaja 

Turistička organizacija grada Prijedora je u cilju efikasnijeg poslovanja i olakšanja registracije, pripremila kratki informator o registraciji i obavezama fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje:

  1. Zaključiti Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga u apartmanu, kući za odmor i sobi za  iznajmljivanje sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja privrednu, odnosno ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu djelatnost. 
  2. U roku od 7 dana od dana zaključenja Ugovora, APIF-u podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o evidentiranju ugovora o pružanju ugostiteljskih usluga u Registru fizičkih lica koja pružaju usluge smještaja, ishrane i pića u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje.
  3. Pružalac usluga je dužan da Odjeljenju za privredu grada Prijedora podnese zahtjev za kategorizaciju. Kategorizacija je postupak utvrđivanja postignutih standarda u pogledu uređenja i opremljenosti objekta, kvaliteta pružanja usluga i pretežnog sadržaja usluga i održavanja ugostiteljskog objekta. Nakon izvršene kategorizacije, objekat dobija ploču sa oznakom kategorije koju je fizičko lice dužno istaknuti na vidljivom mjestu objekta. 
  4. Ukoliko je fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje osiguranik po drugom osnovu, odnosno u radnom odnosu ili penzioner, nema obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. 

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje i koje nije osiguranik po drugom osnovu, odnosno u radnom odnosu ili penzioner, ima obavezu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i prijavljuje se u Jedinstveni sistem naplate doprinosa Poreske uprave podnošenjem Obrasca PD3110. Uplatilac doprinosa dužan je prijaviti obavezu doprinosa Poreskoj upravi Republike Srpske najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec podnošenjem Obrasca 1002, a obaveza plaćanja doprinosa nastaje do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

  1. Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje plaća porez na dohodak po stopi od 13% na poresku osnovicu ostalog dohotka koja predstavlja razliku između prihoda i plaćenih doprinosa za fizičko lice. Poreski obveznik koji ostvaruje dohodak na koji plaća porez dužan je da podnese Poreskoj upravi:
  • mjesečnu poresku prijavu putem Obrasca 1008 do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec, a takođe obaveza plaćanja poreza nastaje do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec;
  • godišnju poresku prijavu za porez na dohodak putem Obrasca 1004 do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu kojom usklađuje uplate uplaćene na mjesečnom nivou u toku prethodne godine. Rok plaćanja je 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu ukoliko ima dodatnih uplata.
  1. Pružalac usluga je dužan da vodi evidencije gostiju putem Knjige gostiju u obliku uvezane knjige ili u elektronskoj formi u skladu sa zakonom ili propisima o vođenju elektronskog poslovanja. Pružaoci usluga dužni su voditi evidenciju stranih gostiju putem Knjige stranaca koja se ovjerava u Službi za poslove sa strancima, centar Banja Luka, kao i da prijave stranog gosta putem sistema za online prijavu stranaca u roku od 12 sati od trenutka pružanja usluge strancu.
  2. Fizičko lice koje pruža usluge smještaja u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje dužan je da uplati paušalnu boravišnu taksu u iznosu od 15,00 KM na godišnjem nivou i da podnese prijavu o obračunatom paušalnom iznosu boravišne takse – Obrazac GP PIBT do 15.02. tekuće godine, kao i da izvrši uplatu obračunatog paušalnog iznosa boravišne takse do 31.03. tekuće godine. 

Sve zahtjeve navedenih Institucija, kao i dodatna objašnjenja možete dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Prijedora.

Adresa: Akademika Jovana Raškovića 18

Telefona: +387 52 243 030

E-mail: info@visitprijedor.com