Grad Prijedor

Planinarski domovi

Grad Prijedor

Privatni smještaj

Privatni smještaj - Bajić Tanja

066 632 778
darko.bajic@hotmail.com

Privatni smještaj - Grahovac Ratko

065 239 651 ekokanjonrs@yahoo.com

Privatni smještaj - Hasanagić Muharem

061 074 531 muharem-hasanagic@yahoo.de

Privatni smještaj - Kobas Mirjana

065 397 682 mkobas2002@yahoo.com

Mudrinić Miodrag “Perfect smile”

066 371 371
drmudrinic@gmail.com

Privatni smještaj - Mušić Mustafa

065 006 878 mustafa-ef@jahoo.com

Privatni smještaj - Narandžić Biljana

065 885 961 biljananarandzic75@gmail.com

Nikolić-Ritan Vesna “Nives”

065 942 692 ritanviz@teol.net

Privatni smještaj - Radaković Zoran

065 304 683 zoranradak@yahoo.com

Privatni smještaj - Rađenović Vanja

063 894 294 vanja_radjenovic@yahoo.com

Samardžija Leonard “Global”

065 526 990 vhstrade@gmail.com

Samardžija Leonard “Global 2”

065 526 990 vhstrade@gmail.com

Sanader Dušan “Sava-Lux”

052 237 307 066 024 292

Sanader Dušan “Sava-Lux”

052 237 307 066 024 292

Privatni smještaj - Stojić Milan “Millan”

065 629 147 vesna512@hotmail.com

Vojnović Bojan “Dunja”

065 993 701 bojanvojinovic88@gmail.com

Privatni smještaj - Vujaković Milenko

065 542 708 avujakovic91@gmail.com

Privatni smještaj - Vukadin Mirko

065 263 698 sanja.sorga@gmail.com

Privatni smještaj - Nožinić Ljubinka

065 691 035 noziniclj@gmail.com

Privatni smještaj -Tadić Kristina

066 669 238 tadic-kristina@yahoo.com

Privatni smještaj -Vrabičić Velimir

065 398 833

Privatni smještaj -Jukić Vladimir

065 561 579 vladimir.jukic@ymail.com

Privatni smještaj -Kasalović Monja

065 683 703 monja.kasalovic@gmail.com