Turistička organizacija grada Prijedora

Grad Prijedor

Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, entiteta Republike Srpske, na obali rijeke Sane i Gomjenice i na padinama planine Kozare. Područje grada zauzima 834 km² i nalazi se na prosječnoj na nadmorskoj visini od 135 metara. Prema posljednjem popisu na području grada Prijedora registrovano je 97.588 stanovnika, od kojih polovinu čini ruralno stanovništvo. Po svom geografskom položaju pripada pojasu umjereno kontinentalne klime pogodnoj za razvoj turizma tokom cijele godine. Grad Prijedor je saobraćajno povezan sa drugim gradovima, regijama i državama cestovnom mrežom, a kroz Prijedor prolazi i željeznička pruga.
Grad Prijeodor

Turistička destinacija

Spremni za putovanje uz pravu avanturu i uživanje
834 km2
Gradsko područje
3907 h
Nacionalni park Kozara
97588
Registrovanih stanovnika
Aktivan odmor

Istraži avanturu u gradu Prijedoru

Turistička organizacija grada Prijedora

Kontaktirajte nas

+ 387 52 243 030

Najnovije vijesti i najave