Lov i ribolov

Aktivan odmor

Istraži avanturu u Prijedoru

Lovišta na području grada Prijedora su pretežno brdsko-ravničarska. Lovišta su označena, opremljena zatvorenim i ostalim čekama, lovačkim kućama i domovima, hranilištima za divljač, solilima, pojilištima i drugim objektima u lovištu. Lovištima gazduju lovačka udruženja i brinu se o lovištima, obezbjeđuju potrebne dozvole, informacije i vodiče. Najznačajnija divljač u navedenim lovištima je srneća divljač, divlja svinja, divlji zec, fazan, poljska jarebica i divlja patka. „Dobar pogled“

Grad Prijedor pruža mnogobrojne mogućnosti za razvoj raznovrsnog ribolova, jer se može pecati na rijekama, jezerima, kanalima i šljunkarama. Osim rijeke Sane, kao najznačajnijeg ribolovnog područja koja je bogata mladicom, smuđom, štukom, somom, ploticom, škobaljom, šaranom, babuškom, amurom, mrenom, bucovom, klenom, za ribolov su specifična i jezera u Busnovima i Tomašici. Ovdje se mogu naći smuđ, klen, grgeč, amur i pastrmka, dok se u jezeru Gradina mogu naći som, smuđ, šaran, klen, deverika i babuška, a u jezeru Ljubija štuka, šaran, linjak. „Bistro”

Lovište “Mrakovica” je najveće lovište po površini na području grada Prijedora kojim gazduje lovačko udruženje “Mrakovica”. Ukupna površina lovišta je 39.642 hektara. Tip lovišta je brdovito-ravničarski, nadmorska visina lovišta je od 127 do 784 metara. Osnovne vrste divljači u ovom lovištu su: srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. Lovište raspolaže sa lovno-uzgojnim objektima, odnosno sa hranilištima za dlakavu i pernatu divljač, solilima, pojilištima i prihvatilištima za fazane. Od lovno-tehničkih objekata lovište ima zatvorene i ostale čeke, lovačke kolibe, lovačke domove i lovačke staze.

Lovačko udruženje „Mrakovica“
Omladinska 1
Telefon: +387 52 211 792

Posebno lovište “Kozara” kojim gazduje Nacionalni park “Kozara”, ukupne površine 16.728. Tip lovišta je brdsko, a nadmorska visina lovišta je od 192 do 987 metara. Osnovne vrste divljači u ovom lovištu su: srna, zec i divlja svinja. Lovište raspolaže sa lovno-uzgojnim objektima, odnosno sa hranilištima za dlakavu divljač i solilima. Od lovno-tehničkih objekata lovište ima zatvorene i ostale čeke, lovačke kolibe i staze. 

Nacionalni park „Kozara“
Vuka Karadžića 43
Telefon: +387 52 211 169

Lovište “Ljubija” kojim gazduje lovačko udruženje “Ljubija”,  ukupne je površine 13.636 hektara. Tip lovišta je brdovito, a nadmorska visina lovišta je od 130 do 498 metara. Osnovne vrste divljači u ovom lovištu su: srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. Lovište raspolaže sa lovno-uzgojnim objektima, odnosno sa hranilištima za dlakavu i pernatu divljač, solilima i pojilištima. Od lovno-tehničkih objekata lovište ima zatvorene i ostale čeke, lovačke kolibe i domove.

Lovačko udruženje „Ljubija“
Hasana Kikića bb
Telefon: +387 52 360 235

Lovište “Omarska” kojim gazduje lovačko udruženje “Srndać”, ukupne je površine 14.192 hektara. Tip lovišta je brdsko-ravničarsko, a nadmorska visina lovišta je od 130 do 978 metara. Osnovne vrste divljači u ovom lovištu su: srna, zec, fazan, poljska jarebica, divlja svinja i divlja patka. Lovište raspolaže sa lovno-uzgojnim objektima, odnosno sa hranilištima za dlakavu i pernatu divljač, solilima i pojilištima. Od lovno-tehničkih objekata lovište ima zatvorene i ostale čeke, lovačke kuće i domove. 

Lovačko udruženje „Srndać“
Omarska bb
Telefon: +387 52 333 141

Sportsko-ribolovno društvo “Sana” koje gazduje ribolovom, zaštitom i očuvanjem ribolovnih područja, djeluje na području grada Prijedora. Područje ribolovih voda koje pripadaju sportsko-ribolovnom društvu “Prijedor” čine rijeke Sana i Gomjenica sa pritokama, vještačka jezera u Ljubiji, Busnovima, Tomašici i Gradini, obodni kanal ribnjaka Saničani, šljunkare i starače u Brezičanima, Gaćanima, Tukovima i Omarskoj. Svi vodotoci su bogati svim vrstama ciprinidnih riba, a pristup svim vodotocima je moguć svim prevoznim sredstvima. Pored očuvanja i zaštite navedenih vodotoka sportsko-ribolovno društvo “Prijedor” obezbjeđuje potrebne dozvole, informacije i vodiče.

Sportsko-ribolovno društvo “Sana”
Petra Petrovića Njegoša 18
Telefon: +387 65 751 883

Grad Prijedor
Smještaj

Grad Prijedor

Grad Prijedor
Gastro

Grad Prijedor

Saznaj više
Grad Prijedor

Možda će Vas zanimati