JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora

Na osnovu člana 32. Statuta Turističke organizacije grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 7/23), a u vezi sa članom 6. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 8/23), direktor Turističke organizacije grada Prijedora, raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora

Direktor Turističke organizacije grada Prijedora raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkoj organizacije grada Prijedora, i to:

  • samostalni stručni saradnik za turističku propagandu, informativne, analitičke i opšte poslove (1 izvršilac).

Preuzmi dokumentaciju javnog poziva

Javni poziv