Poništenje Javnog konkursa za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora

Na osnovu odredaba člana 208. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) i Zaključka Komisije za sprovođenje postupka za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na poziciji: samostalni stručni saradnik za turističku propagandu, informativne, analitičke i opšte poslove u Turističkoj organizaciji grada Prijedora poništava se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkog organizaciji grada Prijedora.

Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Turističkoj organizaciji grada Prijedora broj 331/23 od 4. maja 2023. godine, objavljen na zvaničnoj internet stranici Turističke organizacije grada Prijedora dana 11. maja 2023. godine i u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 12. maja 2023. godine, na poziciju: samostalni stručni saradnik za turističku propagandu, informativne, analitičke i opšte poslove, poništava se u potpunosti.

Obrazloženje: Javni konkurs se poništava na osnovu Zaključka Komisije za sprovođenje postupka za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta na poziciji samostalni stručni saradnik za turističku propagandu, informativne, analitičke i opšte poslove u Turističkoj organizaciji grada Prijedora, zbog neispunjenosti posebnih uslova Javnog konkursa prijavljenih kandidata.